Не спори с глупака, защото ще те свали до неговото ниво, а после ще те бие с опита си.