Американски учени са разработили автомобил

Американски учени са разработили автомобил, работещ с вода.
За съжаление, за момента, автомобилът работи с вода само от Мексиканския залив…

Сподели