Блондинка пита човек на улицата:

Блондинка пита човек на улицата:
– Извинете, колко е часът?
– Осемнадесет и четиридесет и пет, госпожице.
– Да бе да, хиляда!

Сподели