Вие сте щастлив човек…

– Вие сте щастлив човек – казва врачката. – Никога няма да узнаете какво е болест…
– Това не ме радва особено… – казва посетителят.
– Но защо?
– Следвам медицина.

Сподели