Седи си един рибар на брега…

Седи си един рибар на брега и лови риба, не щеш ли хваща златната рибка. Тя му казва:
– Бъди благосклонен, селянино, ако ме пуснеш ще ти изпълня не 3 а 3000 желания, ще направя каквото поискаш, само ме пусни.
– На кого викаш селянин, ма!!!- и я праснал в един камък.

Сподели

Един мъж лови риба…

Един мъж лови риба, а на главата му – тухла. Минава една жена, гледа го с тухла на главата – и любопитството я заглождило.
– Каква е тая тухла на главата ти?
– Пусни ми и ще ти кажа – отговорил мъжът.

Read more

Сподели

Вчера такъв грамаден сом хванах!

Един рибар разправя:
– Вчера такъв грамаден сом хванах! Едва го изкарах, страхотна борба беше. Измъкнах го, метнах го на гръб и потеглям към вкъщи. По едно време гледам насреща ми – пазача на язовира.
– И, ти какво направи?
– Ми нищо, скрих сома в джоба.

Сподели