Влиза при доктора един човек…

Влиза при доктора един човек, а на главата му жаба.
– Какво ти има, каква е тая жаба на главата ти? – попитал докторът.
Човекът почнал да прави само някакви неразбираеми физиономии без да каже нищо. Тогава жабата се обадила:
– Не знам на него, ама мен ми излезе това нещо на г**а от няколко дена…

Сподели