Във влак пътуват подпийнали младежи.

Във влак пътуват подпийнали младежи. Един се мръщи на разнасящата се смрад:
– Абе, приятел, ти сменяш ли си чорапите?
– Да… за водка!

Сподели