Върви си един слепец

Върви си един слепец по улицата. Почуквайки с бастунчето минава покрай един рибарски магазин. Спира се, подушва въздуха, махва с ръка и казва:
– Здравейте, момичета!

Сподели