Вървял си Волен Сидеров…

Вървял си Волен Сидеров по улицата и едно лайно му подвикнало:
– Ей, ибрик!
– Аз не съм ибрик. Аз съм патриот! – отвърнал Сидеров
– То и аз бях торта “Гараш”, ама на…

Сподели