В автобуса се возят…

В автобуса се возят баба, наркоман и моряк. Бабата моли наркомана:
– Сине, я ми продупчи билета.
Наркоманът го подава на моряка:
– Войниче, я продупчи билетчето.
– Аз не съм войник, а моряк!
– Бабо, оплескали сме я с тебе – връща ѝ билетчето наркоманът. – На кораб сме!

Сподели