В близкия магазин…

В близкия магазин…
– Добър ден, имате ли сирене “Рокфор”?
– Добър ден, какво е това?
– Сирене с плесен.
– Сирене нямаме, но имаме хляб “Рокфор”, наденица “Рокфор”, риба “Рокфор”….

Сподели