Глей Гицке, още един с джипиес…

Голям градски джип минава през забутано селце, завива със замах по потънала в кал уличка и пропада в дерето.
Две баби го наблюдават:
– Глей Гицке, още един с джи-пи-ес.

Сподели