Господ попитал бай Ганьо:

Господ попитал бай Ганьо:
– Какъв да те направя, Гей или Инженер?
Той отвърнал:
– По-добре ме направи Гей, щото по-лесно ще ми влезе нещо в гъзът, от колкото в главата.

Сподели