Госпожице, ще може ли да ви ползвам…

– Госпожице, ще може ли да ви ползвам копирния апарат?
– Какво трябва да се копира?
– ДНК…

Сподели