Двама си говорят за жени…

Двама си говорят за жени. Единият пита:
– Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която те обича, разбира те и ти прощава?
Другият:
– Ще кажа: “Здравей, мамо!”

Сподели