Двама татковци в родилното…

Двама татковци в родилното гледат бебетата през стъклото. Единият прави физиономии:
– Гъди-гъди-гъди… Ух, сладурче!
Обръща се към другия:
– Видя ли, усмихна ми се!
– Бебетата не се усмихват, като са толкова малки.
– Какво бебе, бе, сестрата ми се усмихна!

Сподели