Две баби си говорят:

Две баби си говорят:
– Моят старец не спира да си гризе ноктите, ужасен навик!
– Ооо, аз моя го отучих.
– Как, ма? Ръцете ли му вързваш?
– Не! Крия му зъбите.

Сподели