Две прасенца в ресторанта…

Две прасенца в ресторанта.
Едното казало на келнера:
– За мене лайна с чесън, ако обичате!
А другото добавило:
– А за мен без чесън, че от него много мириша!

Сподели