Две приятелки…

Две приятелки:
– Вярно ли е, че роднините на твоя любим те мразят?
– Вярно е. Жена му е готова с голи ръце да ме удуши…

Сподели