Девойка отива в черквата да се изповяда:

Девойка отива в черквата да се изповяда:
– Отче, съгреших четири пъти…
Свещеникът вади калкулатор и започва да изчислява нещо. След малко казва:
– Иди, дъще, и прочети шест пъти “Отче наш”.
След една седмица девойката отново идва да се изповяда:
– Съгреших, отче. Три пъти съгреших…
Свещеникът отново вади калкулатора и започва да смята. Смята дълго, накрая вдига глава и казва:
– Иди, дъще, и съгреши още веднъж, че тука едни шибани дроби се получават…

Сподели