Девойка при врачка…

Девойка при врачка:
– В мен са влюбени двама – Мартин и Светльо. На кого от тях ще провърви?
– На Мартин. Ще се ожениш за Светльо.

Сподели