Джордж, донесете ми една чаша вода!

Сър Джон стоял в кабинета си, пушел пура и четял вестник “Таймс”. По едно време извикал прислугата:
– Джордж, донесете ми една чаша вода!
Слугата донесъл, но лордът го върнал за още една чаша. Когато слугата донесъл четвъртата чаша, се осмелил да каже:
– Извинете, сър, но се тревожа за здравето ви с тази вода?!
– Остави сега здравето ми Джордж, къщата гори.

Сподели