Един мъж пуснал обява…

Един мъж пуснал обява във вестника: „Търся съпруга“.
На следващия ден получил стотина писма. Във всички пишело: „Вземете моята“.

Сподели