Една журналистка…

Една журналистка я пратили да интервюира някакви овчари, свидетели на НЛО. Между другото станало дума, че живеят сами в планината по 7-8 месеца без да виждат други хора. Журналистката ги попитала:
– А как издържате без жени толкова време?

Овчарите я наобиколили, а единият, подхилквайки се, казал:
– Ами казваме, че сме видели НЛО и ни пращат някоя журналистка.

Сподели