Жените от едно село видели…

Като отишли рано за вода, жените от едно село видели, че на близкото дърво виси един мъжки полов орган.
– Този не е на попа! – казала попадията.
– Този не е нито на кмета, нито на бирника! – обадила се кметицата.
– Този не е от нашето село! – уверено рекла учителката.
– Ученото си е учено! – възкликнали жените…

Сподели