Зад колоната, господине…

– Колега, вие били ли сте редовно на лекциите ми?
– Разбира се, господине.
– Но аз не съм ви виждал никога! Къде сядахте?

– Зад колоната, господине…
– Ама, че работа! Петдесет сантиметра колона, а вие сте седемнадесетият студент, който е сядал зад нея.

Сподели