Защо българския език е най богат и цветист?

– Няма друг език, на който да има дума, означаваща нещо средно между “капе” и “тече”. На български има – “църцори”.

– Няма друг език, в който има четири степени на сравнение. На български има – далече, по-далече, най-далече, на майната си.

– Няма език, в който да има минало незапомнено време. На български има – бил съм се напил.

– Няма в друг език бъдеще евентуално време в миналото. Ние имаме – щял съм бил да работя.

– Ние имаме най-много начини заобиколено да кажеш “не знам” – “Казва ли ти някой”, “А, сега де” и т.н.

– Няма в друг език такава дума, която да може да замести всяка друга дума в езика. В българския има – “такова”.

Сподели