Защо винаги сядаш на последния чин?

Учителката пита Иванчо:
– Защо винаги сядаш на последния чин?
– Баща ми е военен, госпожо, и казва, че първите редици дават най-много жертви.

Сподели