Защо Зорка Първанова става в пет сутринта?

– Защо Зорка Първанова става в пет сутринта?
– Е, как защо – нали трябва да е първата дама…

Сподели