За последните двадесет години…

За последните двадесет години от България са заминали да живеят в чужбина 4588 доктора, 1236 физика, 950 химика и нито един катаджия.

Сподели