Здрасти, как е?

(Разговор по мобилен телефон)
– Здрасти, как е?
– Извинявай, но съм много зает, не мога да говоря.
– А, какво правиш?
– Изпълнявам съпружеският дълг.
– Ама ти не си женен!
– Изпълнявам чужд.

Сподели