Иванчо, защо вчера не беше на училище?

Иванчо, защо вчера не беше на училище?
– Водих кравата на бик.
– Е не можа ли баща ти?…
– И тате може, и аз мога, ама кравата си иска бик, госпожо.

Сподели