Иванчо и Марийка ще играят на криеница

Иванчо и Марийка ще играят на криеница.
Иванчо се проявил като кавалер и казал:
– Аз ще съм първи и ако те намеря ще те чу*ам…
Марийка отговорила:
– Добре и ако не ме намериш да знаеш, че съм зад гардероба!

Сподели