Иванчо, колко е 3 по 5?

В училище:
– Иванчо, колко е 3 по 5?!
– Не чувам нищо, господине!
– Колко е 3 по 5?!
– Нищо не мога да чуя от тук, говорете по-силно!
Изнервен учителят казва:
– Не ме мотай Иванчо, дай да си сменим местата да видиш, че се чува идеално.
Сменят се и Иванчо от учителското бюро казва:
– Господине, кога ще престанете да се промъквате вечер при майка ми?!
Учителят:
– Какво каза Иванчо…нещо не се чува…?!

Сподели