Иванчо попълва анкета

Иванчо попълва анкета в училище “… Кой е най-стария член в семейството ви?”
“Дядовия” – пише Иванчо.

Сподели