Изпратили един поп…

Изпратили един поп на опело в едно село. Не знаел адреса и почукал на първата врата, а отвътре се чул женски глас:
– Ангелче, ти ли си?
– Не – отвърнал попа – но съм от същата фирма…

Сподели