Изучава Петка историята на древния Рим…

Изучава Петка историята на древния Рим и се обръща към Чапаев за консултация:
– Василий Иванич, чета си аз тука “Патрициите повикаха хетери и организираха оргия”. Но не ми е ясно, какво е това оргия?
– Оргията, Петка, това си е разпивка.
– А хетерите, какво са?
– Хетерите, това са леки жени.
– До тук ми стана ясно Василий Иванич, но кои са патрициите?
– Виж Петка, това вече е печатна грешка. Трябва да са били партийците.

Сподели