Иисус, Папата и Бойко Борисов

Иисус, Папата и Бойко Борисов са в една лодка. Изведнъж Исус излиза от лодката и ходейки по водата излиза на брега. Бойко Борисов небрежно го последвал. Папата и той опитал, но потънал още на първата крачка и се удавил. На брега Исус казва на Бойко:
– Не мислиш ли, че трябваше да му кажем за камъните?
– К’ ви камъни?!

Сподели