И какво прави това камъче в обувката ми?

– Джеймс, нещо ме убива в обувката! Виж какво е!
– Камъче, сър Джон.
– И какво прави това камъче в обувката ми?
– Убива ви, сър Джон.

Сподели