И на това ли успя…

Млад баща играе с малката си дъщеря. Изведнъж детето спряло и казало:
– Достатъчно, заболя ме главата!
Бащата озадачен погледнал майката:
– И на това ли успя да научиш детето?

Сподели