Кажи ми, синко, какво е Божията сила?

Студент физик решава да следва теология. На една от лекциите заспал. Преподавателят го потупва по рамото и го пита:
– Кажи ми, синко, какво е Божията сила?
Студентът се сепнал и отговорил:
– Божията маса по Божието ускорение.

Сподели