Казах крак!

Лекар и санитар ходят из стаите за ампутиране и лекарят чете от картона, а санитарят реже:
– Иванов, ампутация на ляв крак.
– ФЛЯЯЯЯС!
– Георгиев, ампутация на лява ръка…
– ФЛЯЯЯЯС!
– Петров, ампутация на десен крак…
– ФЛЯЯЯЯС!
– Казах десен!
– ФЛЯЯЯЯС!
– Казах крак!

Сподели