Каква е разликата между невротика и шизофреника…

Каква е разликата между невротика и шизофреника.
Шизофреника мисли, че 2х2=10 и е щастлив.
Невротикът знае, че 2х2=4, но това му се струва непоносимо.

Сподели