Какво предпочитате…

– Какво предпочитате  – авангардизма или сюрреализма?
– ПостМОДЕРнизъм. Даже се занимавам с него.
– Художник ли сте?
– Не, МОДЕРатор съм.

Сподели