Какво си мисли блондинка, паднала в…

Какво си мисли блондинка, паднала в отворена канализационна шахта?
– Добре, че са махнали капака на шахтата, че иначе как щях да изляза от тук…

Сподели