Колкото земя извървите…

Събрал Господ американеца, французина и българина, и им казал, че колкото земя извървят на кон ще е тяхна . . .
Американецът минал в галоп 2-3 часа, обърнал се и казал “Доста е това! И за децата и за внуците ще има достатъчно!” и спрял . . .
Французинът минал в галоп 2-3 . . . 5 часа пипнал коня и казал “Измори се животното! Стига ми толкова!”
Българинът яздил, яздил ден, втори коня паднал и умрял, но той продължил тичешком . . . На края му свършили силите и паднал от умора . . . Тогава свалил шапката си, хвърлил я с всички сили напред и извикал:
– А тука ще са и 2 реда домати . . .

Сподели