Колко човека работите в тази канцелария?

Колко човека работите в тази канцелария?
– Четири човека с началника.
– А без началника?
– Без началника нито един.

Сподели