Майката на Иванчо му дала…

Майката на Иванчо му дала 50 стотинки и му казала:
– Вземи тези стотинки за закуска..
И той ги изял…

Сподели