Малко дете пита баща си

Малко дете пита баща си:
– Тате, а защо облаците са толкова високо?
Той му отговаря:
– Не знам.
– Тате, а защо птичките отлитат през есента?
– Не знам – е отговорът на бащата.
Намесва се майката:
– Хайде стига си питал, пречиш на баща си!
А бащата й се сопва:
– Стига, ма – нека пита, да знае!

Сподели