Между ученички:

Между ученички:
-Ти каква мислиш да станеш, когато пораснеш?
-Ами…първо мисля да стана руса…

Сподели